กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ติดตามการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2564 ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ติดตามการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ของสภากาชาดไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้จัดสรรเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) จำนวน 139 เครื่อง จัดสรรให้กับพื้นที่จังหวัด โดยร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลประจำอำเภอ สอนวิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรพ.สต.ทั้ง 9 อำเภอข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:01 น. อ่านแล้ว 313 ครั้ง