ออกติดตาม นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม

13 กรกฎาคม 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ออกติดตาม นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยมีนายแพทย์บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม และนางศศิพร บัวหงษ์ สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้การต้อนรับ ได้รับฟังการนำเสนอ ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 และได้ลงเยี่ยมตึกผู้ป่วย และสถานที่ฉีดวัคซีน Covid-19 ณ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ช่วงบ่ายลงเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นชัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามหลังข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:15 น. อ่านแล้ว 285 ครั้ง