สสจ.สุโขทัย สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 9 คน ช่วยดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 9 คน ช่วยดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถส่งผู้ที่ติดเชื้อ COVID – 19 เข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป โดยมีชมรมแพทย์ชนบทเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก ทีมจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ค้นหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในชุมชนบางกะปิ , โรงเรียนวัดบางนาใน และ ชุมชนบ้านรินทร์ทอง ผู้มารับการทั้งหมด จำนวน 2,713 คนข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:21 น. อ่านแล้ว 336 ครั้ง