ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด–19 ณ สถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของโรงพยาบาลกงไกรลาศ

18 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายบุญเชิด เพ็ชรมาก รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมและพัฒนา) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด–19 ณ สถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของโรงพยาบาลกงไกรลาศ ที่หอประชุมอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เยี่ยมศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) ที่อำเภอกงไกรลาศ จำนวน 2 แห่ง คือ ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ และ ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 15:45 น. อ่านแล้ว 374 ครั้ง