รับมอบชุดป้องกันร่างกาย (PPE) พร้อมถุงครอบรองเท้า จำนวน 250 ชุด จากกลุ่มเพื่อนหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)

24 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมรับมอบชุดป้องกันร่างกาย (PPE) พร้อมถุงครอบรองเท้า จำนวน 250 ชุด จากกลุ่มเพื่อนหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รุ่นที่ 93 เพื่อนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 15:21 น. อ่านแล้ว 335 ครั้ง