ส่ง 3 นักรบเสื้อขาวลงพื้นที่สู้ภัยโควิด – 19

3 กันยายน 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ส่ง 3 นักรบเสื้อขาวลงพื้นที่สู้ภัยโควิด – 19 เพื่อไปปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลบุษราคัม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 1.นางสาวภัสสร์มณฑ์ คงคา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวรรคโลก 2. นางสาวเพ็ญศรี อริยดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีนคร 3.นางสาวดุจเดือน ไกรกิจราษฎร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลกงไกรลาศ จำนวน 3 คน ระยะเวลาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 18 กันยายน 2564ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 10:03 น. อ่านแล้ว 273 ครั้ง