ประชุมวิชาการ 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health 2021 (APACT 2021)

ประชุมวิชาการ 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health 2021 (APACT 2021) วันที่ 3 – 4 กันยายน 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และกลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมวิชาการ 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health 2021 (APACT 2021) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยเป็นเวทีการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มุ่งหวังเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับการดำเนินงานในระดับประเทศ ให้เป็นระดับนานาชาติ และผนึกพลังร่วมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบ ให้เกิดประสิทธิผลได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาทั้งในเชิงการผลักดันนโยบาย การวิจัย การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการรณรงค์สู่สังคมข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 10:05 น. อ่านแล้ว 348 ครั้ง