พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย ในการให้บริการวัคซีนพระราชทาน“ซิโนฟาร์ม” จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันที่ 9 กันยายน 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสมพงศ์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย, นพ.สุทนต์ ทั่งศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย, นายประกอบ แก้วทุ่ง สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, นายโกวิทย์ ทรงคุณ ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย, นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว, สมาชิกสภาจังหวัดสุโขทัย ในเขตพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมให้การต้อนรับ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดสุโขทัย ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย ในการให้บริการวัคซีนพระราชทาน“ซิโนฟาร์ม” จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย, นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย, ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มีบุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัคร พอ.สว. จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย, รพ.ศรีสัชนาลัย, สสอ.ศรีสัชนาลัย และรพ.สต. ในสังกัดฯ ร่วมให้บริการประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง / กลุ่มโรคเรื้อรัง พระ / นักบวช และผู้ที่ ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมทั้งมีบริการ ฉีดวัคซีนเชิงรุก ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านมารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนได้อีกด้วยซึ่งมีผู้รับบริการทั้งสิ้น 350 คนข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 10:36 น. อ่านแล้ว 322 ครั้ง