พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก ในการให้บริการวัคซีนพระราชทาน“ซิโนฟาร์ม”จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันที่ 9 กันยายน 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก, นพ.วิชัย วนรัตน์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก, นายรัชกร คำถาเครือ สาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก และนางพิกุลทอง สนิทอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดสุโขทัย ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ในการให้บริการวัคซีนพระราชทาน“ซิโนฟาร์ม”จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย, นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย, ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มีบุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัคร พอ.สว. จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย, รพ.สวรรคโลก, สสอ.สวรรคโลก และรพ.สต.ในสังกัดฯ ร่วมให้บริการประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง/กลุ่มโรคเรื้อรัง พระ/นักบวช ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน ณ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อ.สวรรคโลก พร้อมทั้งมีบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านมารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนได้อีกด้วย ซึ่งมีผู้รับบริการทั้งสิ้น 330 คน และได้บริการประเมินสุขภาพจิตผู้มารับบริการฯ จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 86 คนข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 10:40 น. อ่านแล้ว 441 ครั้ง