ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย นำทีมสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย คุณศศิพร บัวหงษ์ สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม นำทีมสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และภาคีเครือข่ายฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชน ณ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย รวมถึงได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อตรวจสุขภาพร่างกาย ประเมินสภาพจิตใจ และตรวจสุขภาพช่องปาก โดย ทพญ.ภัทราพร เมฆพัฒน์ ตลอดจนติดตามการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมมอบสิ่งของให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงบอน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผักบุ้ง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย จำนวน 3 ราย ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ที่สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5,000 บาท เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ภาคีเครือข่ายฯ และขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 10:46 น. อ่านแล้ว 266 ครั้ง