รับมอบชุด PPE จำนวน 50 ชุดและ น้ำดื่มจำนวน 30 โหล จากสมาคมเตี้ยอันในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเตี้ยอันสุโขทัย และ เอสซีจี โฮม แสงอุปกรณ์ สุโขทัย

22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายมนู เกตุเอี่ยม เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เป็นตัวแทนรับมอบชุด PPE จำนวน 50 ชุดและ น้ำดื่มจำนวน 30 โหล จากสมาคมเตี้ยอันในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเตี้ยอันสุโขทัย และ เอสซีจี โฮม แสงอุปกรณ์ สุโขทัย ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 20:05 น. อ่านแล้ว 281 ครั้ง