ส่งมอบวัสดุสาธิตป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งได้รับสนับสนุนจากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จำนวน 218 ชุด

22 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และ ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย คุณเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมส่งมอบวัสดุสาธิตป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งได้รับสนับสนุนจากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จำนวน 218 ชุด ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ ให้กับสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เพื่อส่งมอบให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในจังหวัดสุโขทัยต่อไปข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 20:07 น. อ่านแล้ว 253 ครั้ง