เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย

23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายแพทย์มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย นายแพทย์เธียรชัย กิจสนาโยธิน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ฯ คุณจรัญ จันทร์ดี สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย คุณอุไรวรรณ จุ้ยต่าย หน.ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสุโขทัย พร้อมด้วยนายแพทย์มณีกร พูลทรัพย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกงไกรลาศ คุณสรวุฒิ เอี่ยมนุ้ย สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ และ คุณหทัยนุช ภู่เพ็ง หน.ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลกงไกรลาศ นำทีมสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และภาคีเครือข่ายฯ เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย ศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิด 19 และ เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วย จำนวน 10 ราย ณ โรงพยาบาลกงไกรลาศ ทั้งนี้ ได้ร่วมกับ นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ เยี่ยมเสริมพลังให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีน ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ที่สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5,000 บาท เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภาคีเครือข่ายฯ และขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 20:08 น. อ่านแล้ว 1032 ครั้ง