ร่วมรับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety mobile unit)

4 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมรับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety mobile unit) จาก บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 คัน สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ค้นหา และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยต่อไปข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 14:14 น. อ่านแล้ว 191 ครั้ง