เยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

11 ตุลาคม 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ( ดำรงประชาสรรค์) และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09:02 น. อ่านแล้ว 352 ครั้ง