รับมอบชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 172 ชุด ถุงมือยางจำนวน 172 กล่อง หมวกคลุมผม จำนวน 172 แพ็ค ชุด PPE จำนวน 282 ชุด

15 ตุลาคม 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ร่วมรับมอบชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 172 ชุด ถุงมือยางจำนวน 172 กล่อง หมวกคลุมผม จำนวน 172 แพ็ค ชุด PPE จำนวน 282 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 14:18 น. อ่านแล้ว 301 ครั้ง