รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 6,020 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

15 พฤศจิกายน 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ร่วมรับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 6,020 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:37 น. อ่านแล้ว 251 ครั้ง