ลงพื้นที่รับฟังปัญหา อุปสรรค โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย

16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางพิมลรัตน์ ชื่นบาน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสสุขภาพฯ และทีมงาน พร้อมด้วย นายมนัส อินชาญ สาธารณสุขอำเภอ บ้านด่านลานหอย ร่วมลงพื้นที่รับฟังปัญหา อุปสรรค โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย โดยมี นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนบ้านหนองตม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:34 น. อ่านแล้ว 395 ครั้ง