เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เปิดให้บริการที่ชั้น 3 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ประชาชน รับรู้ และเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้ตามที่พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดไว้ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:09 น. อ่านแล้ว 421 ครั้ง