การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2565

30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2565 และคณะอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 4/2565 จังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เลขานุการทั้ง 2 คณะ นำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ในเรื่องต่างๆ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 15:36 น. อ่านแล้ว 220 ครั้ง