ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

10 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้รับมอบหมายจาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดของปีงบประมาณ 2565 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 การประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยฯ การประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ การประกวดผลงานวิชาการ และการเน้นย้ำมาตรการให้บริการการแพทย์แผนไทยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้มีความเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมพระองค์เจ้าวิมลฉัตร โรงพยาบาลสวรรคโลกข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09:10 น. อ่านแล้ว 175 ครั้ง