ประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัดสุโขทัย

11 มกราคม 2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัดสุโขทัย โดยแบ่งทีมประเมิน เป็น 5 ทีม ทีมละ 2 รพ.สต. รวมเป็น 10 รพ.สต. ทีมที่ 1 ประเมิน รพ.สต.บ้านกล้วย และ รพ.สต.วังตะคร้อ อำเภอเมืองสุโขทัย ทีมที่ 2 ประเมิน รพ.สต.หนองกก และ รพ.สต.บ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ ทีมที่ 3 ประเมิน รพ.สต.วังลึก และ รพ.สต.คลองตาล อำเภอศรีสำโรง ทีมที่ 4 ประเมิน รพ.สต.ท่าชัย และ รพ.สต.บ้านแสนตอ อำเภอศรีสัชนาลัย ทีมที่ 5 ประเมิน รพ.สต.บ้านใหม่สุขเกษม และ รพ.สต.กกแรต อำเภอกงไกรลาศข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09:14 น. อ่านแล้ว 166 ครั้ง