ออกติดตาม นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอสวรรคโลก

11 มกราคม 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ออกติดตาม นิเทศงาน ผลการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอสวรรคโลก โดยมีนายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก และนายรัชกร คำถาเครือ สาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำเภอสวรรคโลก ให้การต้อนรับ และได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายเเพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 , แนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย/ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565 ช่วงบ่ายลงเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ตะล่อม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่โพธิ์งามข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09:17 น. อ่านแล้ว 152 ครั้ง