ตรวจราชการ เพื่อติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนผลงานระบบบริการสุขภาพ จังหวัดสุโขทัย

19 มกราคม 2565 นายแพทย์ถาวรัตน์ เรื่อนโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2 ประธานการตรวจราชการ เพื่อติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนผลงานระบบบริการสุขภาพ จังหวัดสุโขทัย พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค การขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อลดความแออัด ลดเวลา รอคอย ลดป่วย ลดตายของผู้รับบริการ โดยมี ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) จำนวน 11 สาขา นำเสนอผลงานการดำเนินการ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ณ ห้องเตาทุเรียง ชั้น 3 โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 19:20 น. อ่านแล้ว 155 ครั้ง