รวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็นระบบสุขภาปฐมภูมิ เพื่อการขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ/งานพชอ. /รพ.สต.ติดดาว และสามหมอ

19 มกราคม 2565 นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วย นางศศิพร บัวหงษ์ สาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง แพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับ นายนฤดล อ่วมสุข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ประธานตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็นระบบสุขภาปฐมภูมิ เพื่อการขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ/งานพชอ. /รพ.สต.ติดดาว และสามหมอ โดยการประชุมครั้งนี้ จัดประชุมในรูปแบบ Online และ Onsite จำนวน 25 คน ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่คลินิกหมอครอบครัวตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อตามรอยการดำเนินกิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 19:25 น. อ่านแล้ว 162 ครั้ง