การนิเทศงานและตรวจราชการกรณีปกติ ครั้งที่ 1/2565 ประเด็น Agenda Based กัญชาทางการแพทย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ทุกมิติของจังหวัดสุโขทัย

19 มกราคม 2565 นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 2 พิษณุโลก เป็นประธานการนิเทศงานและตรวจราชการกรณีปกติ ครั้งที่ 1/2565 ประเด็น Agenda Based กัญชาทางการแพทย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ทุกมิติของจังหวัดสุโขทัย โดยมีกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมระดับจังหวัด และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และติดตามการเตรียมพื้นที่การปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ของวิสาหกิจชุมชนใบตองคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก และวิสาหกิจชุมชนเกษตรก้าวหน้า อำเภอเมืองสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 19:28 น. อ่านแล้ว 198 ครั้ง