เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย

24 มกราคม 2565 ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอบ้านด่านลานหอย, นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย, นายมนัส อินชาญ สาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชน ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพ จากโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย สาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย และรพ.สต. ในสังกัด ร่วมกันออกปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชน ซึ่งมีผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ทั้งสิ้น 291 คนข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 19:52 น. อ่านแล้ว 175 ครั้ง