มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564

31 มกราคม 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 ในระดับ ดีเด่น รับรองโดย กรมควบคุมโรค จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองด่าน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย ในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุม พระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย



ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:37 น. อ่านแล้ว 148 ครั้ง