เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย

2 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ, นายสรวุฒิ เอี่ยมนุ้ย สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ, นายสราวุธ ประดิษฐ์ ปลัดอำเภอกงไกรลาศ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชน ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพ จากโรงพยาบาลกงไกรลาศ สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ และรพ.สต. ในสังกัด ร่วมกันออกปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชน ซึ่งมีผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ทั้งสิ้น 407 คนข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:49 น. อ่านแล้ว 167 ครั้ง