ร่วมต้อนรับ นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก และคณะจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับ นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก และคณะจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม (เดิม) ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ เพื่อดูพื้นที่ในการก่อตั้งศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบริการวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยฯ โดยมีนางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย สาธารณสุขอำเภอคีรีมาศและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19:27 น. อ่านแล้ว 141 ครั้ง