ประชุมการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประเมินควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามแบบ 5 มิติ (EIA)

ศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประชุมการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประเมินควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามแบบ 5 มิติ (EIA) ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ติดตามการประเมิน โดยมีนายแพทย์ชุมพล นุชผ่อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีบุคลากรด้านสาธารณสุข จากหน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมพระมงคลพิธาน ชั้น2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:28 น. อ่านแล้ว 167 ครั้ง