หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มีทีมแพทย์/ทันตแพทย์/ เภสัชกร/พยาบาลวิชาชีพ/บุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัคร พอ.สว. จาก รพ.คีรีมาศ, สสอ.คีรีมาศ และรพ.สต. ในสังกัด ร่วมให้บริการประชาชน

18 มีนาคม 2565 นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนบ้านสามพวง ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มีทีมแพทย์/ทันตแพทย์/ เภสัชกร/พยาบาลวิชาชีพ/บุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัคร พอ.สว. จาก รพ.คีรีมาศ, สสอ.คีรีมาศ และรพ.สต. ในสังกัด ร่วมให้บริการประชาชน ซึ่งมีผู้รับบริการทั้งสิ้น 223 คน ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป 17 คน/รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 159 คน/ บริการทันตกรรม 5 คน/บริการแพทย์แผนไทยและกัญชา 12 คน/ ประเมินความพิการพร้อมออกบัตรฯ 10 คน และบริการปรึกษายาเสพติดและสุขภาพจิต 20 คนข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13:35 น. อ่านแล้ว 186 ครั้ง