ร่วมประกวดการนำเสนอผลงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565

จังหวัดสุโขทัย คว้าชัย รางวัลพระราชทาน 9 ชมรม ระดับภาคเหนือ วันที่ 25 มีนาคม 2565ภายใต้การอำนวยการของ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำทีมโดย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประกวดการนำเสนอผลงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ผลการประกวด จังหวัดสุโขทัย คว้าชัย รางวัลพระราชทาน ระดับภาคเหนือ 9 ชมรม ประกอบด้วย 1.ประเภทชมรมต้นแบบ คือ จังหวัด TO BE NUMBER ONE สุโขทัย, ชุมชนดอยไก่เขี่ย อำเภอศรีสัชนาลัย, วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย, วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย และ โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย 2.ประเภทชมรมดีเด่น คือ -รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสถานประกอบการ คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงานภาคเหนือตอนล่าง) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอำเภอ คือ อำเภอ TO BE NUMBER ONE ศรีสัชนาลัย -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชุมชน คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย -ประเภทสถานศึกษาดีเด่น คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยมข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 11:23 น. อ่านแล้ว 190 ครั้ง