การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 ภาคเหนือ

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางพิมลรัตน์ ชื่นบาน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯนำทีมเยาวชน เข้าร่วม “การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 ภาคเหนือ” ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ด ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ส่งเยาวชนเข้าร่วมประกวด จำนวน 6 คน ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 3 คน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 2 คน และโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย 1 คน ผลการประกวด จังหวัดสุโขทัย ยังไม่ผ่านการคัดเลือกจากภาคเหนือ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ขอขอบคุณคณะผู้บรอหารระดับจังหวัด อำเภอ และสถานศึกษา ที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะ เป็นเยาวชนเก่งและดีข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 11:27 น. อ่านแล้ว 177 ครั้ง