สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข รับรางวัลผลการดำเนินงานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขดีเด่น อันดับที่ 2 ของประเทศ

28 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. : ดร.ภญ. ธีรยา วรปาณิ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ คุณเมตตา ลิมปวราลัย รองประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดสุโขทัย นำทีมสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข รับรางวัลผลการดำเนินงานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขดีเด่น อันดับที่ 2 ของประเทศ และเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้สู่เครือข่ายแม่บ้านสาธารณสุข ปี 2565 โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ซึ่งกำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ 28 –29 มีนาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ คุณรัจริน วงศ์รจิต นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ที่ให้คำปรึกษา สนับสนุน และเป็นกำลังใจในการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดสุโขทัย อย่างดียิ่งข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 11:37 น. อ่านแล้ว 208 ครั้ง