เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย ณ วัดปัจจันตคารามวาสี ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

22 เมษายน 2565 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย ณ วัดปัจจันตคารามวาสี ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มีทีมแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร/พยาบาลวิชาชีพ/บุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัคร พอ.สว. จาก รพ.ศรีนคร, สสอ.ศรีนคร และรพ.สต. ในสังกัด ร่วมให้บริการประชาชน ซึ่งมีผู้รับบริการทั้งสิ้น 251 คน ประกอบด้วย รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 89 คน/ ตรวจรักษาโรคทั่วไป 17 คน/ บริการทันตกรรม 12 คน/ ประเมินความพิการพร้อมออกบัตรฯ 30 คน/ คัดกรองสุขภาพจิต 30 คน/ คัดกรองสายตา 27 คน/ คัดกรองมะเร็งเต้านม 19 คน/ ให้ความรู้ช่วยฟื้นคืนชีพและโรคหลอดเลือดสมอง 10 คน/ และตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือด 17 คนข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15:37 น. อ่านแล้ว 139 ครั้ง