มอบรางวัลพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก แก่หน่วยบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์แผนไทย ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565

3 พฤษภาคม 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบรางวัลพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก แก่หน่วยบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์แผนไทย ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ดังนี้ นางสาวรุ้งระวี ทุยบึงฉิม ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย รับรางวัลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลคีรีมาศ รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึก รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:46 น. อ่านแล้ว 142 ครั้ง