ออกตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในวันวิสาขบูชา

15 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และกลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย สถานีตำรวจภูธรเมืองเก่า และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย ออกตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2565 ณ ร้านค้าสถานประกอบการ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งไม่พบผู้ประกอบการกระทำความผิดข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:23 น. อ่านแล้ว 40 ครั้ง