โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแบบ Online หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”ประจำปี 2565

26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแบบ Online หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”ประจำปี 2565 ของเขตสุขภาพที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565 ในหัวข้อเรื่อง ค่านิยม MOPH จำนวน ผู้เข้ารับการอบรม 274 คน ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์กงไกรลาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:42 น. อ่านแล้ว 474 ครั้ง