เปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายวิถีใหม่ ก้าวท้าใจ ปี 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายวิถีใหม่ ก้าวท้าใจ ปี 2565 ภายใต้โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ด้านกิจกรรมทางกาย ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 - 2573 (ไตรมาส 3-4) ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก โดยมี นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คุณชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ดร.ลินดา สิริภูบาล รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.เธียรชัย กิจสนาโยธิน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย, รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอำเภอ, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:49 น. อ่านแล้ว 152 ครั้ง