ต้อนรับและให้โอวาทในการรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่

1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทในการรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านวิชาการ) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน และข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 11:02 น. อ่านแล้ว 137 ครั้ง