ประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2

1 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2 โดยแบ่งทีมประเมิน เป็น 2 ทีม ทีมที่ 1 ประเมิน รพ.สต.บ้านสวน และ รพ.สต.ตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย ทีมที่ 2 ประเมิน รพ.สต.ประดู่เฒ่า อำเภอกงไกรลาศ และ รพ.สต.หนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 11:05 น. อ่านแล้ว 142 ครั้ง