สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/2565

8 มิถุนายน 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และคณะผู้บริหารจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/2565 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านสาธารณสุขจากทีมตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสะอาด ชั้น 4 อาคาร 50 ปี ศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โดยมี นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานการประชุมข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09:40 น. อ่านแล้ว 96 ครั้ง