พิธีการลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

9 มิถุนายน 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายจรัญ จันทร์ดีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) พร้อมด้วยนายวิชาญ มีเครือรอด สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย และนายอัครพนธ์ อู่ตุ้ม ผอ.รพ.สต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ เข้าร่วมพิธีการลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีนายวิษณุ เครืองาม ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09:42 น. อ่านแล้ว 97 ครั้ง