ลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19

9 มิถุนายน 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ เฮียงกุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของอำเภอสวรรคโลก ตัวแทนผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลกข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09:45 น. อ่านแล้ว 81 ครั้ง