รายงานความเป็นมาของโครงการ อบรม Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor เขตสุขภาพที่ 2

27 มิถุนายน 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานความเป็นมาของโครงการ อบรม Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor เขตสุขภาพที่ 2” และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่แพทย์ที่ปฏิบัติงานหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หัวข้อ “ระบบสุขภาพปฐมภูมิ และนโยบายระหว่างประเทศ” โดยมี นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานเปิดการอบรม ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวในการปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ ปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์กงไกรลาศ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 16:07 น. อ่านแล้ว 170 ครั้ง