นำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตสุขภาพที่ 2 เข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับภาคเหนือ

27 มิถุนายน 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายจรัญ จันทร์ดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตสุขภาพที่ 2 เข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับภาคเหนือ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ส่งหน่วยงานเข้าร่วมการคัดเลือกดังนี้ ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม ประเภท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพื้นที่พิเศษดีเด่น ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุเต่า อำเภอศรีสำโรง และประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร อำเภอศรีนคร ณ โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09:38 น. อ่านแล้ว 144 ครั้ง