นายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก “คนดีศรีปฐมภูมิ สาขาสหวิชาชีพดีเด่น” ประจำปี 2565 ระดับเขตสุขภาพที่ 2

30 มิถุนายน 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ในโอกาสได้รับการคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น “คนดีศรีปฐมภูมิ สาขาสหวิชาชีพดีเด่น” ประจำปี 2565 ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:34 น. อ่านแล้ว 131 ครั้ง