ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกตำบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 2

      1 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ พร้อมด้วย นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย นพ.สุทนต์ ทั่งศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกตำบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 ณ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย โดยมี นายนฤดล อ่วมสุข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 เป็นประธานในการคัดเลือก
      ภาคบ่าย การคัดเลือกองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต้นแบบดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง โดยมี นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง นางศศิพร บัวหงษ์ สาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:39 น. อ่านแล้ว 127 ครั้ง