ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

9 พฤศจิกายน 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายวิชาญ มีเครือรอด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสรวุฒิ เอี่ยมนุ้ย สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย นายศุภชัย บุณยมณี ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ ซึ่งได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และกระทรวงสาธารณสุข จึงได้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ทั้งด้านการบริหาร บริการ วิชาการ และสภาพแวดล้อม ภูมิสถาปัตย์ที่สวยงาม และเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไปข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:47 น. อ่านแล้ว 46 ครั้ง